Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 12)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 12) - Ảnh 1.

Phường 10 thuộc quận Tân Bình. Phường 10 Phía đông giáp phường 8 (quận Tân Bình); Phía tây phường Phú Trung (quận Tân Phú); Phía nam giáp phường 9 (quận Tân Bình); Phía bắc giáp phường 11.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP HCM

1. Đường nối từ hẻm 572 Âu Cơ tới hẻm 536 Âu Cơ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 là đường nối đường nối hẻm 572 Âu Cơ tới hẻm 536 Âu Cơ, có chiều dài khoảng 125 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 572 Âu Cơ, chạy song song với hẻm 536/43 Âu Cơ, sau đó kết thúc ở hẻm 185 Ni Sư Huỳnh Liên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 12) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 12) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Ni Sư Huỳnh Liên

Phường 10 có đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Ni Sư Huỳnh Liên. Tuyến đường này có điểm đầu ở đoạn hẻm 73 Ni Sư Huỳnh Liên, điểm cuối ở hẻm 107 Ni Sư Huỳnh Liên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 12) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 12) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ hẻm 73 Ni Sư Huỳnh Liên tới hẻm 107 Ni Sư Huỳnh Liên

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường 10 có đường hẻm 73 Ni Sư Huỳnh Liên tới hẻm 107 Ni Sư Huỳnh Liên, có chiều dài khoảng 75 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 73 Ni Sư Huỳnh Liên, chạy song song với đường Ni Sư Huỳnh Liên, sau đó kết thúc ở hẻm 107 Ni Sư Huỳnh Liên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 12) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường 10 trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10, quận Tân Bình, TP HCM (phần 12) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 10 (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).