Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Phường 1 thuộc TP Tây Ninh, đông giáp các Phường 2, Phường 3, phường Hiệp Ninh; Phía tây giáp huyện Châu Thành và xã Bình Minh; Phía nam giáp huyện Châu Thành; Phía bắc giáp phường Ninh Sơn và xã Bình Minh.

7. Đường cắt đường Tua Hai

Tuyến đường chạy qua địa bàn phía tây bắc của phường 1, một đầu bắc qua suối, đầu còn lại ở đường Tua Hai.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Tây Ninh mới nhất

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1 theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1. (Ảnh chụp từ Google Map).  

8. Đường cắt đường Tua Hai

Đoạn đường có một đầu ở đường Tua Hai, đầu còn lại nằm gần trạm Y tế Phường 1.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1 theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1. (Ảnh chụp từ Google Map).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)