Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Phường 1 thuộc TP Tây Ninh, đông giáp các Phường 2, Phường 3, phường Hiệp Ninh; Phía tây giáp huyện Châu Thành và xã Bình Minh; Phía nam giáp huyện Châu Thành; Phía bắc giáp phường Ninh Sơn và xã Bình Minh.

9. Đường cắt đường Huỳnh Công Thắng

Tuyến đường cắt qua đường Huỳnh Công Thắng và chạy gần như xuôi theo với đường Trần Văn Trà.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Tây Ninh

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1 theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1. (Ảnh chụp từ Google Map).  

10. Đường gần rạch Tây Ninh

Đoạn đường nằm gần rạch Tây Ninh.

    Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1 theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

     Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1. (Ảnh chụp từ Google Map).  

11. Đường chạy dọc qua địa bàn phía đông bắc

Đoạn đường chạy dọc qua địa bàn phía đông bắc của phường 1, nằm giữa rạch Tây Ninh và đường 30/4.

     Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1 theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

      Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1. (Ảnh chụp từ Google Map).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)