Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Phường Đồng Văn thuộc thị xã Duy Tiên, phía đông giáp phường Tiên Nội và phường Yên Bắc; Phía tây giáp phường Duy Minh; Phía nam giáp phường Hoàng Đông; Phía bắc giáp phường Bạch Thượng và phường Duy Minh. 

16. Đường nối đường Phố Nguyễn Khuyến tới đoạn Trạm 110kV Đồng Văn

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường Phố Nguyễn Khuyến, điểm cuối ở đoạn Trạm 110kV Đồng Văn.

  Đường nối đường Phố Nguyễn Khuyến tới đoạn Trạm 110kV Đồng Văn trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối đường Phố Nguyễn Khuyến tới đoạn Trạm 110kV Đồng Văn trên bản đồ Google vệ tinh.

17. Đường nối đường Trương Công Giai tới đường số 16 nói trên

Hai đoạn đường này có chiều dài khoảng 250 m. Điểm đầu ở đường Trương Công Giai, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 340 m về phía đông.

  Đường nối đường Trương Công Giai tới đường số 16 nói trên trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối đường Trương Công Giai tới đường số 16 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

18. Đường nối đường số 17 nói trên tới đường Tô Hiến Thành

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường số 17 đã miêu tả ở trên, sau đó kết thúc ở đường Tô Hiến Thành, cách đó khoảng 230 m.

  Đường nối đường số 17 nói trên tới đường Tô Hiến Thành trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối đường số 17 nói trên tới đường Tô Hiến Thành trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY