Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Phường Duy Minh thuộc thị xã Duy Tiên, phía đông giáp phường Bạch Thượng và phường Đồng Văn; Phía tây giáp phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên và huyện Kim Bảng; Phía nam giáp phường Hoàng Đông; Phía bắc giáp thành phố Hà Nội. 

1. Đường nối đoạn Công ty TNHH NBK VINA

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đoạn gần Công ty TNHH NBK VINA, sau đó kết thúc ở đoạn gần Bưu điện văn hóa xã Duy Minh.

  Đường nối đoạn Công ty TNHH NBK VINA trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối đoạn Công ty TNHH NBK VINA trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ đoạn Công ty TNHH Dịch vụ Quốc Hùng Phát tới đoạn cách đó khoảng 444 m

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 444 m. Điểm đầu ở đoạn Công ty TNHH Dịch vụ Quốc Hùng Phát, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 444 m về phía nam.

  Đường nối từ đoạn Công ty TNHH Dịch vụ Quốc Hùng Phát tới đoạn cách đó khoảng 444 m trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối từ đoạn Công ty TNHH Dịch vụ Quốc Hùng Phát tới đoạn cách đó khoảng 444 m trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối đường số 2 nói trên tới đoạn gần Chùa Kim Quy

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường số 2 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn gần Chùa Kim Quy, cách đó khoảng 850 m.

  Đường nối đường số 2 nói trên tới đoạn gần Chùa Kim Quy trên bản đồ quy hoạch.

 

  Đường nối đường số 2 nói trên tới đoạn gần Chùa Kim Quy trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY