Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Phường Hiệp Tân nằm ở phía tây bắc thị xã Hòa Thành, có vị trí địa lý:  Phía đông giáp phường Long Hoa, phía tây giáp huyện Châu Thành, phía nam và đông nam giáp phường Long Thành Trung, phía bắc giáp thành phố Tây Ninh. Phường Hiệp Tân có diện tích 6,52 km², dân số năm 2019 là 19.822 người, mật độ dân số đạt 3.040 người/km². Phường Hiệp Tân được chia thành 5 khu phố: Hiệp An, Hiệp Định, Hiệp Hoà, Hiệp Long, Hiệp Trường.

4. Đường cắt Quốc lộ 22B

Đoạn đường có một đầu nằm ở Quốc lộ 22B.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hiệp Tân theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành. (Đường kẻ màu vàng). 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hiệp Tân.(Ảnh chụp từ Google Map).  

5. Đường cắt Quốc lộ 22B

Đoạn đường có một đầu ở Quốc lộ 22B, đầu còn lại ở rạch Gò Duối.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hiệp Tân theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành. (Đường kẻ màu vàng). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hiệp Tân.(Ảnh chụp từ Google Map).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành) 

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành TẠI ĐÂY