Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Phường Ninh Thạnh nằm ở phía đông thành phố Tây Ninh, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Dương Minh Châu, phía tây giáp phường Hiệp Ninh và phường Ninh Sơn, phía nam giáp thị xã Hòa Thành, phía bắc giáp phường Ninh Sơn. Phường Ninh Thạnh có diện tích 15,19 km², dân số năm 2019 là 15.817 người, mật độ dân số đạt 1.041 người/km².

8. Đường cắt đường tỉnh 784

Tuyến đường chạy ngang qua địa bàn phía bắc của phường Ninh Thạnh, cắt qua đường tỉnh 784, có một đầu nằm gần kênh Tây.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh. (Ảnh chụp từ Google Map).  

9. Đường cắt đường tỉnh 784

Tuyến đường cắt qua đường tỉnh 784, đi qua trung tâm dạy lái xe Thành Đạt.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh. (Ảnh chụp từ Google Map).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)