Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Phường Ninh Thạnh nằm ở phía đông TP Tây Ninh, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Dương Minh Châu, phía tây giáp phường Hiệp Ninh và phường Ninh Sơn, phía nam giáp thị xã Hòa Thành, phía bắc giáp phường Ninh Sơn. Phường Ninh Thạnh có diện tích 15,19 km², dân số năm 2019 là 15.817 người, mật độ dân số đạt 1.041 người/km². Phường Ninh Thạnh được chia thành 6 khu phố: Ninh Đức, Ninh Hoà, Ninh Lợi, Ninh Nghĩa, Ninh Phúc, Ninh Phước.

3. Đường chạy gần như song song với đường Nguyễn Hữu Thọ

Đoạn đường chạy gần như song song với đường Nguyễn Hữu Thọ.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh. (Ảnh chụp từ Google Map).  

4. Đường cắt đường Điện Biên Phủ

Đoạn đường chạy ngang qua địa bàn phía tây nam của phường Ninh Thạnh, cắt qua đường Điện Biên Phủ.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh. (Ảnh chụp từ Google Map).  

5. Đường gần song song với đường số 4 trên

Đoạn đường nối tiếp với đường K1, chạy gần như song song với đường sẽ mở số 4 trên.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

     Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh. (Ảnh chụp từ Google Map).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)