Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Minh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Minh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 

 Xã Bình Minh nằm ở phía tây TP Tây Ninh, có vị trí địa lý: Phía đông giáp phường Ninh Sơn và xã Tân Bình, phía tây giáp huyện Châu Thành, phía nam giáp huyện Châu Thành và Phường 1, phía bắc giáp huyện Tân Biên. Xã Bình Minh có diện tích 19,49 km², dân số năm 2019 là 8.449 người, mật độ dân số đạt 434 người/km². Xã Bình Minh được chia thành 6 ấp: Bàu Lùn, Giồng Tre, Giồng Cà, Bình Trung, Kinh Tế, Đồng Cỏ Đỏ.

5. Đường chạy men theo rạch Tây Ninh (tiếp)

Tuyến đường chạy men theo rạch Tây Ninh, chạy dọc qua địa bàn phía đông của xã Bình Minh.

 

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Minh theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng).  

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Minh. (Ảnh chụp từ Google Map).  

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Minh theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng).  

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Bình Minh. (Ảnh chụp từ Google Map).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)