Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 Phường 2 thuộc TP Tây Ninh với ranh giới phía đông giáp Phường 3; phía tây, bắc, nam giáp Phường 1. (Ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).

1. Đường nối đường Trương Quyền tới đường Võ Văn Truyện

Đường này có điểm đầu ở gần số 65a, đường Trương Quyền và kết thúc ở gần số 95, Khu phố 2, đường Võ Văn Truyện.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Tây Ninh mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh  Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google). 

2. Đường Phạm Văn Chiêu kéo dài

Trong tương lai, đường Phạm Văn Chiêu sẽ được kéo dài thêm khoảng 180 m về phía khu vực số 48, đường Yết Kiêu và đi qua dự án Golden city.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh  Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).  

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).  

3. Đường Pasteur kéo dài

Theo quy hoạch, đường Pasteur cũng sẽ được kéo dài thêm khoảng 80 m về phía khu vực số 132, đường Trần Hưng Đạo.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh  Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).   

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).   

Xem chi tiết Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).