Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Phường 1 thuộc TP Tây Ninh, đông giáp các Phường 2, Phường 3, phường Hiệp Ninh; Phía tây giáp huyện Châu Thành và xã Bình Minh; Phía nam giáp huyện Châu Thành; Phía bắc giáp phường Ninh Sơn và xã Bình Minh.

14. Đường bắc qua rạch Tây Ninh

Tuyến đường chạy qua địa bàn phía đông nam của phường 1, bắc qua rạch Tây Ninh.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Tây Ninh mới nhất

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1 theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1. (Ảnh chụp từ Google Map).  

15. Đường cắt đường tỉnh 786

Đoạn đường đi qua địa bàn phía nam của phường 1 và cắt qua đường tỉnh 786.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1 theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 1. (Ảnh chụp từ Google Map).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)