Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất phường 2 được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Kiến Tường.

Phường 2 là một phường thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Phường 2 được thành lập vào ngày 18 tháng 3 năm 2013 trên cơ sở điều chỉnh 946,50 ha diện tích tự nhiên và 17.208 người của thị trấn Mộc Hóa. Phường có diện tích đất tự nhiên là 9,47 km².

Phường 2 có vị trí địa lý: Phía tây giáp Phường 1 Các phía còn lại giáp huyện Mộc Hóa.

Phường 2 là một phường của thị xã Kiến Tường nên quy hoạch sử dụng đất phường 2 có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Kiến Tường đến năm 2030. Bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của sở TN&MT tỉnh Long An.

Phường 2 trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 2 căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Kiến Tường đến năm 2030.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

- Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 2 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Kiến Tường năm 2030 TẠI ĐÂY

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất phường 2 TẠI ĐÂY.

 Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.