Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất phường 2 được thể hiện trong bản đồ quy hoạch quận Phú Nhuận, bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM.

Phường 2 là một phường thuộc quận Phú Nhuận (TP HCM), có diện tích 0,39 km².

Vị trí cụ thể của phường 2 như sau: Phía đông giáp phường 7 (quận Phú Nhuận) và phường 3 (quận Bình Thạnh); phía tây giáp 1 và phường 13 (quận Phú Nhuận); Phía nam giáp phường Tân Định (quận 1); phía bắc giáp phường 3 (quận Phú Nhuận).

 Xem ngay: Bản đồ quy hoạch TP HCM  

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, một trong những hướng phát triển không gian thành phố là hướng phụ phía tây, tây bắc.

Hướng này có hành lang phát triển là tuyến quốc lộ 22 (xa lộ Xuyên Á) với điều kiện tự nhiên khá thuận lợi, phát triển các khu đô thị mới, hiện đại đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Như vậy, phường 2 nằm trong hướng phát triển không gian phía phụ tây, tây bắc của TP HCM nói trên.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất phường 2 thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM - Ảnh 1.

Phường 2 trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường 2 thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM - Ảnh 4.

Quy hoạch sử dụng đất phường 2 thể hiện trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM - Ảnh 5.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường 2 trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Phú Nhuận TẠI ĐÂY.

 

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường 2 trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025 TẠI ĐÂY.

 

- Cập nhật thêm quy hoạch sử dụng đất phường 2 TẠI ĐÂY.