Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

  Phường 2 thuộc TP Tây Ninh với ranh giới phía đông giáp Phường 3; phía tây, bắc, nam giáp Phường 1. (Ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ). 

4. Đường nối đường Trưng Nữ Vương tới Hẻm số 15, đường Ba Mươi tháng Tư

Đường nối đường Trưng Nữ Vương tới Hẻm số 15, đường Ba Mươi tháng Tư có chiều dài khoảng 280 m. Đoạn đường có điểm đầu gần ngã ba đường Quang Trung với đường Trưng Nữ Vương và kết thúc ở khu vực số 14, Hẻm số 15, đường Ba Mươi tháng Tư.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Tây Ninh mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).  

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).  

5. Đường nối Đường 30 tháng 4 tới đường Nguyễn Thái Học

Đường nối Đường 30 tháng 4 tới đường Nguyễn Thái Học cũng sẽ được mở với chiều dài khoảng 300 m. Đoạn đường có điểm đầu gần số 197,  Đường 30 tháng 4 và kết thúc ở gần số 16, đường Nguyễn Thái Học.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).   

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 2. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).   

 

Xem chi tiết Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).