Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 Phường 3 thuộc TP Tây Ninh với ranh giới phía đông giáp Phường 4 và phường Hiệp Ninh; phía tây giáp Phường 1 và Phường 2; phía nam giáp huyện Châu Thành và thị xã Hòa Thành; phía bắc giáp phường Hiệp Ninh.  (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google ).  

4. Đường Dương Minh Châu kéo dài

Đường Dương Minh Châu sẽ được kéo dài thêm khoảng 800 m về phía Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Tây Ninh

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh  Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).   

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).   

5. Đường Ba Tháng Hai kéo dài

Trong tương lai, đường Ba Tháng Hai sẽ được kéo dài thêm khoảng 1 km về phía bắc và kết thúc khi đi qua Công an TP Tây Ninh.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh  Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).    

 

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).    

 

6. Đường song song với đường Trương Tùng Quân

Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực số 19-13, đường Đặng Ngọc Chinh và kết thúc ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

    Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh  Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).     

      Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).     

 Xem chi tiết Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).