Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 

Phường 3 thuộc TP Tây Ninh với ranh giới phía đông giáp Phường 4 và phường Hiệp Ninh; phía tây giáp Phường 1 và Phường 2; phía nam giáp huyện Châu Thành và thị xã Hòa Thành; phía bắc giáp phường Hiệp Ninh.  (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google ).   

7. Đường nối đường Phạm Tung tới đường Cách Mạng Tháng Tám

Đường này có điểm đầu ở khu vực số 87, đường Phạm Tung và kết thúc ở khu vực số 391,đường Cách Mạng Tháng Tám. Đoạn đường có chiều dài khoảng 400 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).    

 

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).    

8. Đường nối đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tới Hẻm số 31, Cách Mạng Tháng Tám

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở ngã tư đường Phạm Tung với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, có chiều dài khoảng 100 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).     

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).     

9. Đường chạy gần song song với Đường 30 tháng 4

Theo quy hoạch, đường này có điểm đầu ở khu vực số 14, hẻm 15, Đường 30/4, Khu phố 4, và có chiều dài khoảng 800 m.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).      

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).      

 Xem chi tiết Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).