Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 Phường 3 thuộc TP Tây Ninh với ranh giới phía đông giáp Phường 4 và phường Hiệp Ninh; phía tây giáp Phường 1 và Phường 2; phía nam giáp huyện Châu Thành và thị xã Hòa Thành; phía bắc giáp phường Hiệp Ninh.  (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google ). 

1. Đường nối đường Đặng Văn Lý với đường Trường Chinh

Đường này có điểm đầu ở ngã ba đường Nguyễn Chí Thanh với đường Đặng Văn Lý và kết thúc ở phía bắc Công an TP Tây Ninh. 

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh  Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).  

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).  

2. Đường Nguyễn Văn Thắng kéo dài

Trong tương lai, đường Nguyễn Văn Thắng sẽ được kéo dài thêm khoảng 200 m về phía số 3, Đường 30 tháng 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh  Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).   

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).   

3. Đường vuông góc với đường Trường Chinh

Theo quy hoạch, đường này có điểm đầu ở đường số 137-103, đường Nguyễn Hữu Thọ, kết thúc ở khu vực số 138 - 142, đường Phạm Văn Xuyên, và có chiều dài khoảng 900 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh  Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).    

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).    

 Xem chi tiết Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).