Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Phường 3 thuộc TP Tây Ninh với ranh giới phía đông giáp Phường 4 và phường Hiệp Ninh; phía tây giáp Phường 1 và Phường 2; phía nam giáp huyện Châu Thành và thị xã Hòa Thành; phía bắc giáp phường Hiệp Ninh.  (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google ).   

10. Đường nối Hẻm số 03 Trưng Nữ Vương với Đường 30 tháng 4

Đường nối Hẻm số 03 Trưng Nữ Vương với Đường 30 tháng 4 có chiều dài khoảng 350 m. Đoạn đường có điểm cuối ở ngã ba đường Hoàng Lê Kha với đường 30 tháng 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh  Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).    

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).    

11. Đường nối Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tới đường Cách Mạng tháng Tám

Đường nối Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tới đường Cách Mạng tháng Tám có chiều dài khoảng 1 km.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh  Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).     

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 3. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).     

 Xem chi tiết Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).