Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Phường Hiệp Ninh thuộc TP Tây Ninh với ranh giời phía đông giáp phường Ninh Thạnh; phía tây giáp Phường 3 và Phường 1; phía nam giáp Phường 4 và thị xã Hòa Thành; phía bắc giáp phường Ninh Sơn và phường Ninh Thạnh.

1. Đường nối đường Cách Mạng tháng Tám tới đường Huỳnh Tấn Phát

Đường nối đường Cách Mạng tháng Tám tới đường Huỳnh Tấn Phát có chiều dài khoảng 1,2 km. Đoạn đường có điểm đầu gần khu vực số 99, Hẻm số 71, đường Cách Mạng tháng Tám, và kết thúc ở khu vực số 148, đường Huỳnh Tấn Phát.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Tây Ninh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hiệp Ninh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh  Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).   

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường  Hiệp Ninh. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).   

2. Đường gần trùng với Đường số 14A Điện Biên Phủ

Đường này có điểm đầu gần số 150, đường Huỳnh Tấn Phát và kết thúc ở số 648, đường Điện Biên Phủ.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hiệp Ninh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh  Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).    

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường  Hiệp Ninh. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).    

3. Đường nối đường Thuyền tới Hẻm 29

Đường nối đường Thuyền tới Hẻm 29 có chiều dài khoảng 150 m. Đoạn đường có điểm cuối ở số 155, đường Thuyền.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hiệp Ninh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh  Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).     

      Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường  Hiệp Ninh. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).     

Xem chi tiết Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).