Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 

  Phường Hiệp Ninh thuộc TP Tây Ninh với ranh giời phía đông giáp phường Ninh Thạnh; phía tây giáp Phường 3 và Phường 1; phía nam giáp Phường 4 và thị xã Hòa Thành; phía bắc giáp phường Ninh Sơn và phường Ninh Thạnh.  

 

 

10. Đường nối tiếp với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Đường nối tiếp với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có chiều dài khoảng 200 m. Đoạn đường có điểm cuối ở ngã ba đường Nguyễn Hữu Thọ với  đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

 

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hiệp Ninh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh  Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).    

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường  Hiệp Ninh. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).    

 

 

 Xem chi tiết Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).