Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 

 Phường Hiệp Ninh thuộc TP Tây Ninh với ranh giời phía đông giáp phường Ninh Thạnh; phía tây giáp Phường 3 và Phường 1; phía nam giáp Phường 4 và thị xã Hòa Thành; phía bắc giáp phường Ninh Sơn và phường Ninh Thạnh. 

7. Đường nối đường Trường Chinh tới Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh

Đường nối đường Trường Chinh tới Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 250 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hiệp Ninh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh  Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).     

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hiệp Ninh. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).     

8. Đường Ba tháng Hai

Đoạn đường có điểm đầu gần Khu dân cư Phường 3, đi qua khu vực số 183, đường Nguyễn Hữu Thọ và kết thúc ở đường Trường Chinh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hiệp Ninh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh  Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).      

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường  Hiệp Ninh. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).      

9. Đường nối tiếp với đường Nguyễn Chí Thanh 

Đường nối tiếp với đường Nguyễn Chí Thanh có chiều dài khoảng 400 m. Đoạn có điểm cuối ở khu vực số 72, đường Nguyễn Hữu Thọ.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hiệp Ninh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh  Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).       

 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường  Hiệp Ninh. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).       

Xem chi tiết Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).