Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Phường Ninh Thạnh nằm ở phía đông thành phố Tây Ninh, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Dương Minh Châu, phía tây giáp phường Hiệp Ninh và phường Ninh Sơn, phía nam giáp thị xã Hòa Thành, phía bắc giáp phường Ninh Sơn. Phường Ninh Thạnh có diện tích 15,19 km², dân số năm 2019 là 15.817 người, mật độ dân số đạt 1.041 người/km².

7. Đường xuôi theo kênh Tây

Tuyến đường chạy dọc qua địa bàn phía tây của phường Ninh Thạnh, cắt đường Bời Lời và chạy gần như xuôi theo kênh Tây.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Tây Ninh 

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

       Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh. (Nguồn ảnh: Google). 

8. Đường cắt đường Bời Lời

Tuyến đường chạy dọc qua địa bàn phía tây của phường Ninh Thạnh, chạy song song với đường sẽ mở thứ 6 trên.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh. (Nguồn ảnh: Google). 

9. Đường chạy song song với đường Bời Lời

Tuyến đường chạy ngang qua trung tâm địa bàn phường Ninh Thạnh, cắt đường tỉnh 784.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

     Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Thạnh. (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 TP Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh) 

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh TẠI ĐÂY