Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 

Phường Hòa Mạc thuộc thị xã Duy Tiên, phía đông giáp xã Chuyên Ngoại; Phía tây giáp phường Yên Bắc; Phía nam giáp xã Trác Văn và xã Yên Nam; Phía bắc giáp phường Châu Giang. 

 

7. Đường nối đường Võ Nguyên Giáp tới đoạn cách đó khoảng 800 m

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường Võ Nguyên Giáp, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 800 m về phía nam.

  Đường nối đường Võ Nguyên Giáp tới đoạn cách đó khoảng 800 m trên bản đồ quy hoạch.

 

 

  Đường nối đường Võ Nguyên Giáp tới đoạn cách đó khoảng 800 m trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường song song với đường Vân Nam

 

Hai đoạn đường này có chiều dài khoảng 710 m. Điểm đầu ở đường Võ Nguyên Giáp, điểm cuối ở đoạn gần chùa Lũng Xuyên.

  Đường song song với đường Vân Nam trên bản đồ quy hoạch.

 

 

  Đường song song với đường Vân Nam trên bản đồ quy hoạch.

9. Đường nối đường Bắc Hòa tới đường Vân Nam

 

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường Bắc Hòa, sau đó kết thúc ở đường Vân Nam, có chiều dài khoảng 1,13 km.

  Đường nối đường Bắc Hòa tới đường Vân Nam trên bản đồ quy hoạch.

  Đường nối đường Bắc Hòa tới đường Vân Nam trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY