Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Linh Trung nằm ở phía bắc TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Linh Trung như sau: Phía đông giáp phường Tân Phú; phía tây giáp phường Linh Tây và tỉnh Bình Dương; phía nam giáp các phường Linh Chiểu; Bình Thọ và Hiệp Phú; phía bắc giáp phường Linh Xuân và tỉnh Bình Dương. (Nguồn ảnh: Google).

10. Đường số 9 kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung đáng chú ý có Đường số 9 được kéo dài thêm khoảng 200 m về khu vực số 14, Đường số 6.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung. (Nguồn ảnh: Google).

11. Đường song song với Hẻm 42, Đường 8

Đường song song với Hẻm 42, Đường 8 có chiều dài khoảng 200 m. Đoạn đường có điểm đầu ở gần khu vực số 48, Đường số 8, và nối thẳng tới khu vực số 211, đường Hoàng Diệu 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung. (Nguồn ảnh: Google).

12. Đường đi qua Trường THCS Linh Trung

Phường cũng sẽ mở một đoạn đường đi qua Trường THCS Linh Trung với chiều dài khoảng 350 m. Đoạn đường có điểm đầu gần khu vực số 230, đường Kha Vạn Cân, và kết thúc ở khu vực số 9, đường Linh Trung.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 6.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Trung. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).