Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 1.

Phường Vạn Thắng là một trong 19 phường của TP Nha Trang (thuộc tỉnh Khánh Hòa). Phía đông giáp phường Vạn Thạnh, phía tây giáp phường Ngọc Hiệp, phía nam giáp phường Phương Sài, phía bắc giáp phường Vĩnh Phước.

1. Đường gần cơm chiên Sinh Lộc nối với đường gần sông Kim Bồng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng đáng chú ý có các đoạn đường gần cơm chiên Sinh Lộc nối với đường gần sông Kim Bồng. Đường này có chiều dài khoảng 170m, điểm đầu ở đường gần cơm chiên Sinh Lộc, điểm cuối ở đường gần sông Kim Bồng.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường gần cơm chiên Sinh Lộc nối với đường gần Hải sản Tuyết Thuận

Theo quy hoạch, phường Vạn Thắng có đoạn đường gần cơm chiên Sinh Lộc nối với đường gần Hải sản Tuyết Thuận, với chiều dài khoảng 110m, điểm đầu ở đường gần cơm chiên Sinh Lộc, điểm cuối ở đường gần Hải sản Tuyết Thuận.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường 2/4 nối với đường gần sông Kim Bồng

Phường Vạn Thắng có đoạn đường 2/4 nối với đường gần sông Kim Bồng là đường sẽ mở theo quy hoạch. Đường này có chiều dài khoảng 210m, điểm đầu ở đường 2/4 (đoạn gần Trà chanh Bro), điểm cuối ở đường gần sông Kim Bồng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 6.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vạn Thắng (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp).