Tags

Bản đồ quy hoạch TP Nha Trang

Tìm theo ngày
Bản đồ quy hoạch TP Nha Trang mới nhất

Bản đồ quy hoạch TP Nha Trang mới nhất

Thông tin bản đồ quy hoạch TP Nha Trang sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu vực quy hoạch tại 8 xã và 19 phường trên địa bàn thành phố. Cụ thể:

Gồm, 8 xã: Bản đồ quy hoạch ở xã Phước Đồng, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Lương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thái, Vĩnh Trung.

Tại 19 phường: Bản đồ quy hoạch tại phường Lộc Thọ, Ngọc Hiệp, Phước Hải, Phước Hòa, Phước Long, Phước Tân, Phước Tiến, Phương Sài, Phương Sơn, Tân Lập, Vạn Thạnh, Vạn Thắng, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường, Xương Huân.

Bên cạnh đó, bản đồ quy hoạch TP Nha Trang cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Thông tin quy hoạch đất gồm có vị trí, diện tích, thời gian sử dụng khu đất theo quy hoạch ở xã, phường trên địa bàn TP Nha Trang.

- Thông tin quy hoạch giao thông gồm có vị trí các tuyến đường, .

- Sơ đồ khu đất nằm trong diện quy hoạch.

- Hình ảnh mô tả khu đất quy hoạch.