Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hóa đáng chú ý nhất.

Bút Sơn là thị trấn duy nhất trong 37 thị trấn và xã của huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, là trung tâm hành chính kinh tế, văn hoá của huyện. Trong năm 2019, huyện Hoằng Hóa nhập nguyên trạng xã Hoằng Phúc, Hoằng Vinh vào thị trấn Bút Sơn và lấy tên gọi chung là thị trấn Bút Sơn. Phía bắc của thị trấn Bút Sơn giáp các xã Hoằng Đạt, Hoằng Xuyên, phía tây giáp các xã Hoằng Cát, Hoằng Đức, phía nam giáp xã Hoằng Đồng, phía đông giáp xã Hoằng Đạo (đều thuộc huyện Hoằng Hoá). 

4. Đường đi qua Huyện ủy Hoằng Hóa 

Trên địa bàn thị trấn, sẽ có 1 đường sẽ mở đi qua Huyện ủy Hoằng Hóa. Đoạn đường sẽ bắt đầu từ địa phận thôn Phúc Lộc, kéo dài khoảng 1,2 km đến trung tâm thị trấn Bút Sơn. 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Bút Sơn theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá. (đường kẻ viền màu tím).                            

  Đường sẽ mở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                                                    

5. Đường đi qua trường THCS Nhữ Bá Sỹ kéo dài

Một trong những đường sẽ mở trên địa bàn thị trấn Bút Sơn đó là đường đi qua trường THCS Nhữ Bá Sỹ kéo dài. Đoạn đường sẽ kéo dài thêm khoảng 2 km về phía đông bắc thị trấn, khu vực xã Hoằng Vinh cũ. 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Bút Sơn theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá. (đường kẻ viền màu tím).                             

   Đường sẽ mở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                                                     

6. Đường đi qua trường THPT Lương Đắc Bằng 

Đoạn sẽ mở kéo dài khoảng 400 m, đi qua trường THPT Lương Đắc Bằng và chạy gần song song với đường 10. 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Bút Sơn theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá. (đường kẻ viền màu tím).                             

   Đường sẽ mở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                                                     

7. Đường đi qua sân vận động Hoằng Hóa 

Đoạn đường đi qua sân vận động Hoằng Hóa sẽ được kéo dài thêm khoảng 500 m về phía tây, cắt qua đường 10. Sau đó tiếp tục nối với đường trên địa bàn xã Hoằng Vinh cũ. 

 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Bút Sơn theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá. (đường kẻ viền màu tím).                              

Đường sẽ mở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                                                      

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hoằng Hoá giai đoạn 2021 - 2030).