Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 1.

Khánh Vĩnh là một thị trấn thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa với diện tích 9,54 km². Phía đông thị trấn Khánh Vĩnh giáp xã Sông Cầu; phía tây giáp xã Khánh Nam; phía nam giáp xã Khánh Thành; phía bắc giáp xã Khánh Nam.

10. Đường nối đường Đinh Tiên Hoàng với đường Nguyễn Thị Định

Đường nối đường Đinh Tiên Hoàng với đường Nguyễn Thị Định có chiều dài khoảng 100 m. Đoạn đường có điểm đầu ở nút giao đường 2 Tháng Tám với đường Đinh Tiên Hoàng.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch thị trấn Khánh Vĩnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Khánh Vĩnh. (Ảnh chụp màn hình Google). 

11. Đường vuông góc với đường Trần Nguyên Hãn

 Đường vuông góc với đường Trần Nguyên Hãn có chiều dài khoảng 70 m. Đoạn đường mở gần Trường Tiểu học thị trấn Khánh Vĩnh về phía đông.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch thị trấn Khánh Vĩnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh).

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Khánh Vĩnh. (Ảnh chụp màn hình Google). 

12. Đường Trần Văn Ơn kéo dài

 Đường Trần Văn Ơn sẽ được kéo dài thêm khoảng 100 m về phía tây.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch thị trấn Khánh Vĩnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Khánh Vĩnh. (Ảnh chụp màn hình Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở thị trấn Khánh Vĩnh trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY