Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Xã Khánh Thành thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh với phía đông giáp thị trấn Khánh Phú; phía tây tây giáp xã Sơn Thái; phía nam giáp xã Thành Sơn; phía bắc giáp xã Khánh Nam.

1. Đường men sông Khế

Đường men sông Khế có chiều dài khoảng 850. Đoạn đường được mở gần Trường tiểu học thôn Tà Mơ về phía tây nam khoảng 1,5 km.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Thành theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh).

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Thành. (Ảnh chụp màn hình Google).

2. Đường gần UBND xã Khánh Thành 

Đoạn đường dài khoảng 950 m, mở gần UBND xã Khánh Thành về phía bắc và chạy gần song song với một đoạn sông Khế.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Thành theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Thành. (Ảnh chụp màn hình Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Khánh Thành trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY