Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Xã Khánh Phú thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh với phía đông giáp huyện Cam Lâm; phía tây giáp xã Liên Sang; phía nam giáp tỉnh Ninh Thuận; phía bắc giáp xã Sông Cầu.

1. Đường đi qua Tiên Long's Farm Nha Trang

 Đường đi qua Tiên Long's Farm Nha Trang có chiều dài khoảng 250 m. 

 

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu đen).

 

 

 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google). 

 

2. Đường gần Trường tiểu học Khánh Phú 1

 Đường gần Trường tiểu học Khánh Phú 1 về phía tây bắc có chiều dài khoảng 700 m. 

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu đen). 

 

 

 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google). 

 

3. Đường ven sông Cầu

Đường ven sông Cầu có chiều dài khoảng 3,6 km. Đoạn đường có điểm đầu ở gần Trại cá tầm Khánh Vĩnh và kết thúc gần Thác Yang Bay.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh). 

 

 

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).

 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Khánh Phú trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY