Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 1.

Xã Vạn Lương thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông giáp xã Vạn Phước; Phía tây và phía nam giáp xã Vạn Khánh; Phía bắc giáp tỉnh Phú Yên.

10. Đường nối QL 1A tới bờ biển Đông

Tuyến đường này có chiều dài khoảng 240 m. Điểm đầu nằm ở QL 1A, điểm cuối nằm ở sát bờ biển đông.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP HCM 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 2.

Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 3.

Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường song song với sông Hiền Lương

Theo quy hoạch, tuyến đường này có chiều dài khoảng 160 m. Điểm đầu nằm ở đoạn hướng nam chùa Linh Sơn, điểm cuối nằm ở đoạn cách đó khoảng 160 m về hướng tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 4.

Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 5.

Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường song song với QL 1A

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 300 m. Điểm đầu nằm ở hướng tây chợ Tân Đức, điểm cuối ở đoạn gần Quán bánh canh Mẹ Linh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 6.

Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 7.

Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY