Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Xuân Sơn thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông giáp xã Vạn Lương; phía tây và phía bắc giáp huyện Ninh Hoà; phía nam giáp xã Vạn Hưng.

1. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 120 m

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 120 m. Điểm đầu nằm ở QL 1A, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 120 m về phía bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 120 m trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 120 m trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ đường số 1 nói trên tới đoạn phía sau Salon tóc Trung Nguyễn

Theo quy hoạch, tuyến đường này có chiều dài khoảng 900 m. Điểm đầu nằm ở đường số 1 sẽ mở, điểm cuối ở đoạn phía sau Salon tóc Trung Nguyễn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 4.

Đường nối từ đường số 1 nói trên tới đoạn phía sau Salon tóc Trung Nguyễn trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 5.

Đường nối từ đường số 1 nói trên tới đoạn phía sau Salon tóc Trung Nguyễn trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối QL 1A tới đường số 2 nói trên

Tuyến đường này có chiều dài khoảng 160 m. Điểm đầu nằm ở QL 1A, điểm cuối nằm ở đường số 2 sẽ mở.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 6.

Đường nối QL 1A tới đường số 2 nói trên trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 7.

Đường nối QL 1A tới đường số 2 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY