Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Vạn Lương thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông giáp xã Vạn Phước; Phía tây và phía nam giáp xã Vạn Khánh; Phía bắc giáp tỉnh Phú Yên.

1. Đường nối từ đoạn shop Vạn Đức tới bờ sông Hiền Lương

Tuyến đường này có chiều dài khoảng 150 m. Điểm đầu nằm ở đoạn shop Vạn Đức; điểm cuối ở đoạn gần bờ sông Hiền Lương, cách điểm đầu khoảng 150 m về phía bắc.

 Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP HCM  

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối từ đoạn shop Vạn Đức tới bờ sông Hiền Lương trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối từ đoạn shop Vạn Đức tới bờ sông Hiền Lương trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường song song với đường số 1 nói trên

Theo quy hoạch, tuyến đường này có chiều dài khoảng 280 m. Điểm đầu nằm ở đoạn gần bờ sông Hiền Lương, điểm cuối ở đoạn gần quầy thuốc GPP số 31.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 4.

Đường song song với đường số 1 nói trên trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 5.

Đường song song với đường số 1 nói trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối từ đường số 1 tới đường số 2 nói trên

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 70 m. Điểm đầu nằm trên đường số 1 nói trên, điểm cuối ở đường số 2 sẽ mở.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 6.

Đường nối từ đường số 1 tới đường số 2 nói trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 7.

Đường nối từ đường số 1 tới đường số 2 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY