Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Vạn Thạnh thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông, phía tây và phía nam giáp biển Đông; phía bắc giáp xã Vạn Thọ.

1. Đường nối từ đường Vĩnh Yên tới đoạn gần bờ biển Đông

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Tuyến đường này có chiều dài khoảng 325 m. Điểm đầu nằm ở đường Vĩnh Yên, điểm cuối nằm ở đoạn cách đó khoảng 325 m về phía tây nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường song song với đường Vĩnh Yên

Theo quy hoạch, tuyến đường này có chiều dài khoảng 370 m. Điểm đầu nằm ở đường Vĩnh Yên, điểm cuối ở đoạn bờ biển Đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 4.

Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 5.

Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối đường Vĩnh Yên tới đoạn cách đó khoảng 460 m

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 460 m. Điểm đầu nằm ở đường Vĩnh Yên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 460 m về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 6.

Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 7.

Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY