Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Vạn Lương thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông giáp xã Vạn Phước; Phía tây và phía nam giáp xã Vạn Khánh; Phía bắc giáp tỉnh Phú Yên.

7. Đường nối từ Bệnh viện Đa khoa Vạn Ninh tới đoạn gần quán ăn nhanh Cô Ba

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Tuyến đường này có chiều dài khoảng 160 m. Điểm đầu nằm ở Bệnh viện đa khoa Vạn Ninh; điểm cuối ở đoạn gần quán ăn nhanh Cô Ba.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 2.

Đường nối từ Bệnh viện Đa khoa Vạn Ninh tới đoạn gần quán ăn nhanh Cô Ba trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 3.

Đường nối từ Bệnh viện Đa khoa Vạn Ninh tới đoạn gần quán ăn nhanh Cô Ba trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối QL 1A tới bờ biển Đông

Theo quy hoạch, tuyến đường này có chiều dài khoảng 510 m. Điểm đầu nằm ở QL 1A, điểm cuối nằm ở đoạn gần quán nhậu bờ biển.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 4.

Đường nối QL 1A tới bờ biển Đông trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 5.

Đường nối QL 1A tới bờ biển Đông trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối từ chân cầu Hiền Lương 2 tới đoạn cách đó khoảng 180 m

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 180 m. Điểm đầu nằm dưới chân cầu Hiền Lương 2, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 180 m về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 6.

Đường nối từ chân cầu Hiền Lương 2 tới đoạn cách đó khoảng 180 m trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 7.

Đường nối từ chân cầu Hiền Lương 2 tới đoạn cách đó khoảng 180 m trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY