Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hoá (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn đáng chú ý nhất.

 

Triệu Sơn là thị trấn huyện lỵ của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thị trấn còn có tên gọi không chính thức là thị trấn Giắt. Thị trấn Triệu Sơn nằm ở trung tâm huyện Triệu Sơn, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Dân Lý; phía tây giáp xã Minh Sơn; phía nam giáp xã An Nông và xã Nông Trường; phía bắc giáp xã Dân Lực và xã Dân Quyền. Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2019)[2]. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của các xã Minh Dân và Minh Châu vào thị trấn Triệu Sơn. 

4. Đường song song với đường DT501

Đoạn sẽ mở bắt đầu gần khu vực bến xe khách Triệu Sơn, kéo dài khoảng 1,8 km và song song với đường tỉnh 501. Đoạn đường sẽ mở kết thúc tại khu vực kênh đào, đi qua Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn. 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Triệu Sơn theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn. (đường kẻ viền màu tím).                   

   Đường sẽ mở ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.    

5. Đoạn đường bắt đầu từ trường TH Lê Văn Tám 

Cũng tại khu vực này, sẽ có 1 đường bắt đầu từ trường TH Lê Văn Tám được mở theo quy hoạch. Đoạn sẽ mở chạy song song với đường tỉnh 501 và cắt qua kênh đào.  

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Triệu Sơn theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn. (đường kẻ viền màu tím).                    

 Đường sẽ mở ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.     

6. Đường cắt qua đường DT501 

Đoạn đường bắt đầu từ đường tỉnh 506 thuộc địa phận phía nam thị trấn Thiệu Sơn, đi qua Tòa án Nhân dân huyện Triệu Sơn và kéo dài đến đường tỉnh 501. Trong tương lai, đoạn đường sẽ được tiếp tục kéo dài từ đường tỉnh 501 thêm khoảng 1,3 km. Đoạn sẽ mở bắt đầu từ chi nhanh VNPT Triệu Sơn và kéo dài đến khu vực kênh đào. 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Triệu Sơn theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn. (đường kẻ viền màu tím).                    

    Đường sẽ mở ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.     

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Triệu Sơn: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021 - 2030).