Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Đồng Du thuộc huyện Bình Lục, phía đông giáp Hưng Công; phía tây giáp Trịnh Xá; phía nam giáp TP. Phủ Lý; phía bắc giáp Bình Nghĩa. 

1. Đường nối ĐT 976 tới đoạn cửa hàng tranh mỹ thuật Anh Đức

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở ĐT 976, điểm cuối ở đoạn cửa hàng tranh mỹ thuật Anh Đức, có chiều dài khoảng 2,05 km.

 Đường nối ĐT 976 tới đoạn cửa hàng tranh mỹ thuật Anh Đức trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 976 tới đoạn cửa hàng tranh mỹ thuật Anh Đức trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối bờ sông Châu Giang tới đoạn gần nhà máy nước sạch Bình Lục

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 290 m. Điểm đầu ở bờ sông Châu Giang, sau đó kết thúc ở đoạn gần nhà máy nước sạch Bình Lục.

 Đường nối bờ sông Châu Giang tới đoạn gần nhà máy nước sạch Bình Lục trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối bờ sông Châu Giang tới đoạn gần nhà máy nước sạch Bình Lục trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối ĐT 976 tới đoạn cách đó khoảng 250 m

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở ĐT 976, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 250 m về phía bắc.

 Đường nối ĐT 976 tới đoạn cách đó khoảng 250 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 976 tới đoạn cách đó khoảng 250 m trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030 huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY