Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thành phố Thái Bình mới nhất

  Đông Hòa là một xã thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Xã có diện tích 5,59 km², dân số là 8.133 người, mật độ dân số đạt 1.455 người/km². 

1. Đường nối từ Quốc lộ 10 xuống phía nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hòa đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 875 m nối từ Quốc lộ 10 ở đoạn Anh Thư quán và kéo xuống phía nam của xã.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hòa theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình do UBND tỉnh Thái Bình cung cấp. 

  Đường sẽ mở ở xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

2. Đường nối đường đê với đường sẽ mở ở mục 1

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,5 km nối từ đường đê và kéo lên phía đông bắc nối với đường sẽ mở ở mục 1 đoạn gần Huyền Long quán.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hòa theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

3. Đường nối đường Nguyễn Đức Cảnh với đường sẽ mở ở mục 1

Trong tương lai xã Đông Hòa sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,07 km nối từ đường Nguyễn Đức Cảnh ở đoạn quầy thuốc Hoàng Thiên và kéo dài lên phía đông bắc nối với tuyến đường sẽ mở ở mục 1.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hòa theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình).