Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thành phố Thái Bình mới nhất

  Đông Mỹ là một xã thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Xã có diện tích 4,22 km², dân số là 6.435 người, mật độ dân số đạt 1.525 người/km². 

1. Đường đi qua xã ở phía nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 290 m chạy qua phía nam của xã nối tuyến đường Võ Nguyên Giáp với Quốc lộ 39B với nhau.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

2. Đường nối đường Võ Nguyên Giáp với đường đê

Đây là tuyến đường dài khoảng 879 m nối từ đường Võ Nguyên Giáp ở đoạn giao nhau với đường số 1 và kéo ra phía bắc nối với đường đê.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

3. Đường nối đường sẽ mở ở mục 2 lên Quốc lộ 39A

Trong tương lai xã Đông Mỹ sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,47 km nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 2 và kéo lên phía bắc nối với đường Quốc lộ 39A.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Mỹ theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình).