Tags

Bản đồ quy hoạch thành phố Thái Bình

Tìm theo ngày
Bản đồ quy hoạch thành phố Thái Bình mới nhất

Bản đồ quy hoạch thành phố Thái Bình mới nhất

Thông tin bản đồ quy hoạch thành phố Thái Bình sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Thái Bình tại 10 xã và 8 phường.

Cụ thể, bao gồm 8 phường là: Bản đồ quy hoạch phường Lê Hồng Phong, Đề Thám, Quang Trung, Bồ Xuyên, Kỳ Bá, Phú Khánh, Trần Lãm, Tiền Phong.

Tại 10 xã là: Bản đồ quy hoạch xã Đông Hoà, Hoàng Diệu, Phú Xuân, Vũ Chính, Vũ Phúc, Đông Thọ, Đông Mỹ, Vũ Lạc, Vũ Đông, Tân Bình.

Bản đồ quy hoạch TP Thái Bình cũng sẽ được chia thành hai loại là: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch giao thông.

Trong đó, bản đồ quy hoạch giao thông sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

Còn bản đồ quy hoạch sử dụng đất sẽ giúp các địa phương, cơ quan, cá nhân có những thay đổi định hướng dùng quỹ đất phù hợp với nhu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực ở từng địa phương.

Bên cạnh đó, bản đồ quy hoạch thành phố Thái Bình cũng cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Bình thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỉnh Bình Dương.

- Hình ảnh TP Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh.

- Hình ảnh ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch.

- Hình ảnh ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.