Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Thọ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Thọ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thành phố Thái Bình mới nhất

  Đông Thọ là một xã thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Xã có diện tích 2,43 km², dân số 4.243 người, mật độ dân số 1.746người/km². 

1. Đường nối từ đường đên lên phía đông bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Thọ đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 572 m nối từ đường đê ở đoạn sông Trà Lý và kéo lên phía đông bắc của xã. Tuyến đi qua đoạn chợ Hộ.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Thọ theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Đông Thọ, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

2. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 1 lên phía bắc

Đây là tuyến đường dài khoảng 257 m nối từ tuyến đường sẽ mở trong tương lai như đã miêu tả ở mục 1 và kéo dài lên phía bắc của xã.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Thọ theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Đông Thọ, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

3. Đường đi qua trường Tiểu học Đông Thọ

Trong tương lai xã Đông Thọ sẽ có tuyến đường dài khoảng 350 m nối từ đoạn gần trường Tiểu học Đông Thọ và kéo xuống phía tây nam đoạn Từ Đường Họ Trần Văn.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Thọ theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Đông Thọ, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình).