Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thành phố Thái Bình mới nhất

  Vũ Phúc là một xã thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Xã có diện tích 6,21 km², dân số là 7.993 người, mật độ dân số đạt 1.287 người/km². 

1. Đường ven con rạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vũ Phúc đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 2,21 km chạy ven theo bờ con rạch ở phía nam.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vũ Phúc theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

2. Đường vành đai kéo dài

Đây là tuyến đường vành đai sẽ mở trong tương lai và kéo dài vào xã Vũ Phúc từ phía đông một đoạn khoảng 1,87 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vũ Phúc theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

3. Đường nối từ đường Chu Văn An và kéo về phía tây

Trong tương lai xã Vũ Phúc sẽ có tuyến đường dài khoảng 991 m nối từ đường Chu Văn An và kéo về phía tây của xã ở đoạn gần đầm sen Vũ Phúc.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vũ Phúc theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình).