Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thành phố Thái Bình mới nhất

  Phú Xuân là một xã thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Xã có diện tích 5,92 km², dân số năm 2007 là 8.232 người, mật độ dân số đạt 1.391 người/km². 

1. Đường nối Quốc lộ 10 với đường Kỳ Đồng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Xuân đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,29 km nối từ đường Quốc lộ 10 và kéo về phía bắc nối với đường Kỳ Đồng ở đoạn khu đô thị Dragon City.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Xuân theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

2. Đường nối Quốc lộ 10 xuống phía nam

Đây là tuyến đường dài khoảng 968 m nối từ Quốc lộ 10 và kéo dài xuống phía nam đoạn đường Ngô Gia Khảm.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Xuân theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

3. Đường nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 1 xuống phía nam

Trong tương lai xã Phú Xuân sẽ có tuyến đường dài khoảng 396 m nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 1 và kéo xuống phía nam đoạn gần đường Trần Xuân Sắc.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Xuân theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình).