Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thành phố Thái Bình mới nhất

  Phú Xuân là một xã thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Xã có diện tích 5,92 km², dân số năm 2007 là 8.232 người, mật độ dân số đạt 1.391 người/km². 

4. Đường nối từ đường Trần Thủ Độ lên phía tây bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Xuân đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 830 m nối từ đường Trần Thủ Độ và kéo lên phía tây bắc nối với con rạch. Tuyến đi qua trường Mầm non Hồng Nhung.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Xuân theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

5. Đường nối từ đường Kỳ Đồng lên phía đông bắc

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,51 km nối từ đường Kỳ Đồng và kéo dài lên phía đông bắc của xã rồi nối với đường tỉnh 223.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Xuân theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

6. Đường nối từ Quốc lộ 10 xuống đường Nguyễn Mậu Kiến

Trong tương lai xã Phú Xuân sẽ có tuyến đường dài khoảng 466 m bắt đầu từ Quốc lộ 10 rồi kéo xuống phía nam nối với đường Nguyễn Mậu Kiến đoạn gần quầy thuốc Minh Châu.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Xuân theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình).