Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thành phố Thái Bình mới nhất

  Vũ Chính là một xã thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Vũ Chính nằm ở phía Nam thành phố Thái Bình, cách trung tâm thành phố khoảng 3,5 km. 

1. Đường nối từ đường Chu Văn An lên phía đông bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vũ Chính đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 736 m nối từ đường Chu Văn An và kéo dài lên phía đông bắc đoạn gần Bé Tải Gas & Bếp Gas.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vũ Chính theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

2. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 1 xuống đường Trung Hòa Dưới

Đây là tuyến đường dài khoảng 315 m nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 1 và kéo xuống đường Trung Hòa Dưới ở đoạn gần chùa Tranh Vũ Chính.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vũ Chính theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

3. Đường Lê Quý Đôn kéo dài

Trong tương lai xã Vũ Chính sẽ có tuyến đường Lê Quý Đôn kéo dài thêm một đoạn khoảng 1,06 km xuống phía đông nam. Tuyến đi qua sân vận động thôn Đông Hải.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vũ Chính theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

Đường sẽ mở ở xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình do UBND tỉnh Thái Bình cung cấp).