Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thành phố Thái Bình mới nhất

  Tân Bình là một xã thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Xã có diện tích 3,79 km², dân số năm 2007 là 4.674 người, mật độ dân số đạt 1.233 người/km². 

1. Đường nối từ Quốc lộ 10 lên phía bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Bình đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 617 m nối từ đường Quốc lộ 10 và kéo lên phía bắc của xã. Tuyến đi qua đoạn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam chi nhánh Thái Bình.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Bình theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Tân Bình, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

2. Đường Kỳ Đồng mở rộng

Đây là tuyến đường Kỳ Đồng mở rộng bắt đầu từ đường Quốc lộ 10 và kéo lên hướng tây bắc. Đoạn đường mở rộng thêm chạy qua địa bàn xã khoảng 390 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Bình theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Tân Bình, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

3. Đường cắt qua Quốc lộ 10

Trong tương lai xã Tân Bình sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,27 km chạy cắt qua đường Quốc lộ 10 ở đoạn hồ Tân Bình.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Bình theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình. 

  Đường sẽ mở ở xã Tân Bình, thành phố Thái Bình trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng công khai thông tin đất đai tỉnh Thái Bình).