Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 Xã Hưng Thuận là một xã nằm ở phía đông bắc của thị xã Trảng Bàng, có vị trí địa lý: Phía bắc giáp xã Đôn Thuận, phía nam giáp phường Lộc Hưng và Thành phố Hồ Chí Minh, phía đông giáp tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh, phía tây giáp phường Lộc Hưng. Xã Hưng Thuận có diện tích 44,16 km², dân số năm 2019 là 10.097 người, mật độ dân số đạt 229 người/km². Xã Hưng Thuận được chia thành 7 ấp: Bùng Binh, Cầu Xe, Xóm Suối, Lộc Thuận, Lộc Trung, Lộc Trị, Tân Thuận.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Tây Ninh

2. Đường cắt đường tỉnh 789

Tuyến đường có một đầu ở sông Sài Gòn, cắt qua đường tỉnh 789 (đoạn gần trường Trung học Bùng Binh).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hưng Thuận theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hưng Thuận. (Nguồn ảnh: Google). 

3. Đường chạy theo kênh

Tuyến đường cắt qua đường Hồ Chí Minh.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hưng Thuận theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hưng Thuận. (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh)