Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 10)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 10) - Ảnh 1.

Xã Phước Đồng là một trong 19 phường của TP Nha Trang (thuộc tỉnh Khánh Hòa). Phía đông giáp phường Vĩnh Thọ, phía tây giáp Cồn Ngọc thảo, phía nam giáp phường Xương Huân, phía bắc giáp phường Vĩnh Hải.

28. Đường DT3 nối với đường DT6571

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng đáng chú ý có các đoạn đường DT3 nối với đường DT6571. Đường này có chiều dài khoảng 1,15km, điểm đầu ở đường DT3 (đoạn gần Cửa Hàng Gas Bếp Việt), điểm cuối ở đường DT6571 (đoạn gần ZEN 5K Cream Coffee).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 10) - Ảnh 2.

Đường DT3 nối với đường DT6571 trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 10) - Ảnh 3.

Đường DT3 nối với đường DT6571 trên bản đồ Google vệ tinh.

29. Đường DT3 nối với đường gần thửa đất số 445

Theo quy hoạch, xã Phước Đồng có đoạn đường DT3 nối với đường gần thửa đất số 445, với chiều dài khoảng 610m, điểm đầu cách đường DT3 (đoạn giao với đường Trần Sâm), đường gần thửa đất số 445.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 10) - Ảnh 4.

Đường DT3 nối với đường gần thửa đất số 445 trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 10) - Ảnh 5.

Đường DT3 nối với đường gần thửa đất số 445 trên bản đồ Google vệ tinh.

30. Đường gần trạm nghỉ Hưng Thịnh Phát nối với đường gần Khu Du Lịch Trăm Trứng - 100 Egg Theme Park - Nha Trang

Xã Phước Đồng có đoạn đường gần trạm nghỉ Hưng Thịnh Phát nối với đường gần Khu Du Lịch Trăm Trứng - 100 Egg Theme Park - Nha Trang là đường sẽ mở theo quy hoạch. Đường này có chiều dài khoảng 1,50km, điểm đầu ở đường gần trạm nghỉ Hưng Thịnh Phát, điểm cuối ở đường gần Khu Du Lịch Trăm Trứng - 100 Egg Theme Park - Nha Trang.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 10) - Ảnh 6.

Đường gần trạm nghỉ Hưng Thịnh Phát nối với đường gần Khu Du Lịch Trăm Trứng - 100 Egg Theme Park - Nha Trang trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 10) - Ảnh 7.

Đường gần trạm nghỉ Hưng Thịnh Phát nối với đường gần Khu Du Lịch Trăm Trứng - 100 Egg Theme Park - Nha Trang trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY