Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 1.

Xã Phước Đồng là một trong 19 phường của TP Nha Trang (thuộc tỉnh Khánh Hòa). Phía đông giáp phường Vĩnh Thọ, phía tây giáp Cồn Ngọc thảo, phía nam giáp phường Xương Huân, phía bắc giáp phường Vĩnh Hải.

16. Đường Phong Châu nối với đường gần Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại & Dịch Vụ Đăng Khoa

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng đáng chú ý có các đoạn đường Phong Châu nối với đường gần Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại & Dịch Vụ Đăng Khoa. Đường này có chiều dài khoảng 620m, điểm đầu ở đường Phong Châu, điểm cuối ở đường gần Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại & Dịch Vụ Đăng Khoa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 2.

Đường Phong Châu nối với đường gần Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại & Dịch Vụ Đăng Khoa trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 3.

Đường Phong Châu nối với đường gần Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại & Dịch Vụ Đăng Khoa trên bản đồ Google vệ tinh.

17. Đường Phong Châu nối với đường gần sông Đồng Bò

Theo quy hoạch, xã Phước Đồng có đoạn đường Phong Châu nối với đường gần sông Đồng Bò, với chiều dài khoảng 280m, điểm đầu ở đường Phong Châu, điểm cuối ở đường gần sông Đồng Bò.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 4.

Đường Phong Châu nối với đường gần sông Đồng Bò trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 5.

Đường Phong Châu nối với đường gần sông Đồng Bò trên bản đồ Google vệ tinh.

18. Đường DT3 nối với đường gần Restaurant Poulet

Xã Phước Đồng có đoạn đường DT3 nối với đường gần Restaurant Poulet là đường sẽ mở theo quy hoạch. Đường này có chiều dài khoảng 980m, điểm đầu ở đường DT3 (đoạn gần Coffee Xội Quán), điểm cuối ở đường gần Restaurant Poulet.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 6.

Đường DT3 nối với đường gần Restaurant Poulet trên bản đồ quy hoạch, TP Nha Trang theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 7.

Đường DT3 nối với đường gần Restaurant Poulet trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY