Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Tân Lập là xã ở phía đông huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Phía Đông giáp phường Tây Tựu, phường Thượng Cát quận Bắc Từ Liêm; phía Nam giáp thị trấn Trạm Trôi, xã Đức Thượng huyện Hoài Đức; phía Tây giáp xã Đức Thượng huyện Hoài Đức; phía Bắc giáp xã Tân Hội, Liên Trung. (Nguồn ảnh: Google).

10. Tuyến đường từ đường nhánh 422 đến Đông Ba

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập đáng chú ý có tuyến từ đường nhánh 422 đến Đông Ba dài khoảng 1,5 km. Tuyến có điểm đầu ở đường nhánh 422 đoạn bên hông trường tiểu học Tân Lập. Tuyến đường này theo quy hoạch giao với đường Tây Thăng Long, đường Kim Ngọc đoạn đầu ngõ 2 Kim Ngọc. Tuyến đi qua bên hông khu dân cư Đông Ba và kết thúc ở cánh đồng giáp ranh phường Thượng Cát.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 1.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 2.

Tuyến có điểm đầu ở đường nhánh 422 đoạn bên hông trường tiểu học Tân Lập.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 3.

Tuyến đường này theo quy hoạch giao với đường Tây Thăng Long, đường Kim Ngọc đoạn đầu ngõ 2 Kim Ngọc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 5.

Tuyến đi qua bên hông khu dân cư Đông Ba và kết thúc ở cánh đồng giáp ranh phường Thượng Cát.

11. Tuyến đường từ Hạ Hội đến Đông Ba

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập đáng chú ý có tuyến đường từ Hạ Nội đến Đông Ba dài khoảng 800 m. Tuyến có điểm đầu ở nút giao Hạ Hội - đường nhánh 422. Tuyến đi chủ yếu qua khu vực cánh đồng và kết thúc ở lối vào nhà văn hóa Kim Âu, cách nhà văn hóa khoảng 120 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu ở nút giao Hạ Hội - đường nhánh 422.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 8.

Tuyến đi chủ yếu qua khu vực cánh đồng và kết thúc ở lối vào nhà văn hóa Kim Âu, cách nhà văn hóa khoảng 120 m.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 9.

Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ đường 422.

 12. Tuyến từ đường mục 10 đến Tân Dân

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập đáng chú ý có tuyến từ đường mục 10 đến Tân Dân dài khoảng 1,2 km. Tuyến đường này đi qua nút giao đường mục 10 - đường Kim Ngọc và chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng, kết thúc ở đường Tân Dân đoạn gần cầu Ngọc Trúc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 10.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 11.

Tuyến đường này đi qua nút giao đường mục 10 - đường Kim Ngọc và chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội (phần 4) - Ảnh 12.

Tuyến kết thúc ở đường Tân Dân đoạn gần cầu Ngọc Trúc.